Wpływ katastrofy w Japonii na ceny opału.
avatar

Jednym z wielu tragicznych następstw trzęsienia ziemi i tsunami, które nawiedziło Japonię była awaria elektrowni atomowej Fukushima. Radioaktywna chmura powstała z wybuchu reaktora przemieściła się tysiące kilometrów dalej i prawie okrążyła ziemię. Cały świat z niepokojem obserwował wydarzenia będące powtórką z Czernobyla. Pamiętna katastrofa czernobylska obnażyła słabość przestarzałej radzieckiej technologii atomowej i całego systemu bezpieczeństwa ówczesnego ZSRR, natomiast awaria elektrowni Fukushima pokazała że energia atomowa pomimo zastosowania najnowocześniejszych technologii oraz wysokich zabezpieczeń nie jest wcale taka bezpieczna.

Media podały informacje, że ze względu na możliwość wystąpienia kolejnych tsunami i trzęsień ziemi, Japonia będzie przestawiała się na bardziej bezpieczną energetykę konwencjonalną. Jaki może to mieć znaczenie na globalnym rynku surowców energetycznych ? Wbrew pozorom dosyć duże, Japonia to rozwinięty kraj o dużym zapotrzebowaniu na energię i z pewnością będzie potrzebowała w nowej sytuacji importować węgiel, gaz i inne surowce z Azji kontynentalnej a być może też z innych kontynentów. I niestety wzrost cen węgla na rynkach światowych może pociągnąć za sobą wzrost cen drewna opałowego. Patrząc z perspektywy Polski jest może trudno uwierzyć w taki scenariusz, ale trzeba zauważyć, że nie tylko Japonia przestraszyła się energii atomowej.

Praktycznie cały świat się przestraszył, i tak już bliżej naszego podwórka – Niemcy zapowiedziały likwidację najstarszych atomówek i jednocześnie zaapelowały do Polski o rezygnację z budowy naszej pierwszej elektrowni. Ogólnie rzecz biorąc po awarii elektrowni Fukushima zapanowała na świecie duża nieufność społeczna w stosunku do atomu. Jest większe zainteresowanie sprawdzonymi, tradycyjnymi i bardziej bezpiecznymi technologiami, oraz źródłami energii odnawialnej. W przypadku przeciętnego obywatela przekłada się to mentalnie na sposób myślenia i może mieć wpływ np. na wybór ogrzewania, przy dylemacie gazu oraz drewna może zwyciężyć właśnie drewno, które jest tradycyjnym i sprawdzonym surowcem odnawialnym. Wzrost zainteresowania drewnem opałowym z pewnością może spowodować wzrost jego ceny.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Komentarz

You must be logged in to post a comment.