Wilgotność

Zawartość wody w drewnie ma kolosalne znaczenie dla wartości opałowej drewna. Generalnie można przyjąć, że im mniejsza wilgotność drewna, tym większa wartość opałowa. Największa ilość wody występuje w drewnie świeżym, tuż po ścięciu. Wyróżniamy następujące rodzaje wilgotności:

Zakres wilgotności [%]
Drewno świeże (mokre)>30Drewno tuż po ścięciu
Drewno wilgotne20-30
Drewno powietrznie suche15-20Drewno sezonowane na powietrzu w odpowiednich warunkach; nadaje się do palenia
Drewno pokojowo suche5-15Drewno składowane w ogrzewanych pomieszczeniach
Drewno suche<5Drewno podgrzewane na specjalnych
suszarkach

Drewno świeżo pozyskane posiada zróżnicowaną wilgotność w zależności z jakiej części drzewa pochodzi klocek. Najwyższa wilgotność występuje w części odziomkowej drzewa (tuż przy ziemi), z kolei najniższa wilgotność w części środkowej pnia. Posuwając się wyżej w stronę korony wilgotność znowu wzrasta.

Również pora roku ma wpływ na wilgotność pozyskanego drewna. Drewno ścięte w okresie zimowym posiada niższą wilgotność niż w sezonie wegetacyjnym. Powinno to być bardzo ważną wskazówką  – zakup drewna w pierwszym kwartale pozwala na uzyskanie minimalnej wilgotności na starcie oraz wykorzystanie na składowanie całego sezonu wegetacyjnego od marca do października, a w listopadzie już można hajcować …

Dla każdego palacza kominkowego najważniejsza jest znajomość terminu wilgotność drewna powietrznie suchego. Uzyskujemy ją po roku sezonowania na powietrzu. Drewno powinno być starannie ułożone pod wiatą z odkrytymi bokami lub ustawione na otwartej przestrzeni w sztapel i przykryte na górnej płaszczyźnie plandeką. Niektóre gatunki przesychają szybciej, inne natomiast wolniej. Teoretycznie drewno uzyskuje maksymalną wartość opałową po 2 latach sezonowania. Ciekawe jest to, że przy odpowiednim zabezpieczeniu wartość opałowa w dalszych latach wcale nie spada.

Wytrawni palacze z latami praktyki potrafią wizualnie i namacalnie określić stan wilgotności powietrznie suchego drewna; szczapy są lżejsze i mają trochę inną barwę. Najlepszym sposobem jednak jest użycie wilgotnościomierza, zwłaszcza w sytuacji gdy sprzedawca drewna twierdzi, że zostało pozyskane przed rokiem, jednak nie zawsze dodaje, że leżakowało pod gołym niebem bez zabezpieczenia …

Comments are closed.