Wartość opałowa

Wartość opałowa drewna to jedna z ważniejszych informacji jaką musi znać amator palenia w kominku. Niestety w tym temacie występuje sporo nieporozumień, wiadomości są często rozbieżne. Niektóre witryny w sieci podają zestawienia kaloryczności gatunków, z których wynika, że sosna i świerk posiadają wyższą kaloryczność od gatunków liściastych, a wśród liściastych brzoza wyższą od buka. Dane o kaloryczności drewna pochodzące z różnych źródeł mocno się między sobą różnią. Kłopot polega na tym, że kaloryczność gatunków drewna to tylko jeden z elementów składowych tematu wartości opałowej. Równie ważną sprawą jak wartość energetyczna jest sam sposób spalania oraz inne czynniki. Przykładowo gatunki iglaste z powodu zawartości żywicy spalają się zbyt gwałtownie i zbyt szybko, a użytkownikowi kominka zależy przecież na długotrwałym spalaniu połączonym z zamianą drewna w żar.

Wartość opałowa wybranych paliw.

Wartość opałowa drewna drewna na tle innych paliw przedstawia się całkiem interesująco, drewno jest niedużo słabszym paliwem do węgla brunatnego. Oczywiście nie może już w żaden sposób konkurować z węglem kamiennym, którego kaloryczność jest ponad połowę wyższa. Uwzględniając jednak cenę obydwu surowców dochodzimy do wniosku, że stosunek ceny do kaloryczności drewno bije na głowę węgiel. Nie wspominając już o tym, że drewno jest o wiele bardziej wdzięcznym i sympatycznym paliwem. Z kalorycznością węgla jest jeszcze jeden problem – jest ona wybitnie teoretyczna, w każdej partii produkcyjnej może mieć inną wartość, niektóre wypusty węgla nie chcą palić się w ogóle. Natomiast drewno po właściwym wysezonowaniu zawsze daje pełnię mocy.

PaliwoWartość opałowa [Mj/kg]
Drewno powietrznie suche15,5
Drewno całkowicie suche18,5
Węgiel brunatny19,5
Węgiel kamienny
28,5
Węgiel drzewny29,0
Ropa naftowa42,0

Temat wartości opałowej drewna jest dosyć złożony i zanim przejdziemy do analizy gatunków to zapoznamy się z czynnikami, które mają wpływ na wartość opałową drewna. W zasadzie lepszym określeniem niż wartość opałowa i kaloryczność (określane w jednostkach energii na jednostkę objętości) jest sformułowanie wartość lub przydatność kominkowa drewna. Dlaczego? Spróbujemy wyjaśnić to dalej.

Wartość opałowa uzależniona jest przede wszystkim od gatunku drewna oraz wilgotności drewna. Opał bukowy ma zdecydowanie większą wartość od opału topolowego. Jednak ten sam opał bukowy jeżeli będzie niesezonowany i mokry, to jego wartość opałowa będzie praktycznie żadna, bo drewno świeże posiada bardzo słabą palność zbliżoną do zera. Reasumując, suche drewno topolowe albo wierzbowe będzie miało o wiele większą wartość opałową od mokrego drewna bukowego czy grabowego.

Szybkość przesychania drewna.

Są jeszcze inne cechy drewna, które mają wpływ na jego szerzej rozumianą przydatność kominkową. Możemy zaliczyć do nich szybkość przesychania drewna. Niestety, ale zróżnicowanie jest dosyć duże. Brzoza jest przykładem drewna, które przesycha bardzo szybko, nawet w kilka miesięcy. Z drugiej strony dąb jest gatunkiem ciężkim i kalorycznym, jednak czas przesychania jest bardzo długi, niektórzy twierdzą że dąb powinien być sezonowany minimum 3 lata. U wielu gatunków większy wpływ na przesychanie ma specyficzna budowa i struktura drewna niż zawartość wody w stanie świeżym. Przykładowo buk jest gatunkiem o dużej zawartości wody , natomiast grab posiada stosunkowo niewiele wody w stanie świeżym (2 razy mniej od buka), mimo to czas przesychania obydwu gatunków jest podobny.

Udział kory.

Następna cecha, o której mówi się zbyt mało to udział procentowy kory. Nabywca drewna kominkowego kupuje je zazwyczaj razem z korą, która jest również też jakimś paliwem, ale niestety sporo gorszym od samego drewna. I tutaj dysproporcje między gatunkami też są bardzo duże. Gatunki optymalne jak buk i grab posiadają tylko ok. 7% kory, natomiast gatunki jak dąb i robinia (akacja) posiadają korę w udziale ponad 22% (!). Oznacza to, że nabywca np. drewna dębowego lub akacjowego dostaje w 1 metrze 3 razy więcej kory niż w buku lub patrząc z drugiej strony jest to 16% mniej czystego drewna dla dęba niż  dla buka w analogicznej jednostce objętości. Dodatkowy minus grubej i spękanej kory polega na tym, że jest to siedlisko owadów, trocin oraz piasku.

Łupliwość.

Kolejna cecha drewna mająca wpływ na jego przydatność kominkową to łupliwość, która decyduje o łatwości rąbania drewna. Przykładowo buk i brzoza to gatunki łupliwe i przyjazne dla rąbiącego, niestety grab jest już gatunkiem trudnołupliwym, również dąb.

Inne cechy wpływające na przydatność kominkową drewna to zawartość kwasów, garbników, żywic i innych substancji. Zawartość żywicy na starcie eliminuje drewno iglaste. Z gatunków liściastych znowu musimy wymienić dęba z dużą zawartością kwasów i garbników. Czy są to cechy istotne ? Niestety tak, w trakcie spalania wydzielają się dym, sadza, kwasy, smoła i inne substancje, które zanieczyszczają kominek i przewód kominowy oraz mogą powodować korozję elementów stalowych.

Gęstość drewna.

Najważniejszą cechą fizyczną drewna mającą wpływ na jego kaloryczność i wartość energetyczną jest gęstość wyrażana w kg na jednostkę objętości. Gęstość drewna jest wartością zmienną w zależności od zawartości wody i dlatego porównanie gęstości ma sens wyłącznie w przypadku drewna powietrznie lub całkowicie suchego. Niektóre opracowania podają szczegółowe wartości gęstości dla każdego gatunku oddzielnie, jednak zestawienia takie mogą być obarczone sporym błędem. Gęstość drewna jest zmienna dla konkretnego gatunku i zależna od zawartości bielu i twardzieli, od wieku drzewa, od warunków siedliskowych w jakich drzewo rosło, z jakiej części drzewa zostało pozyskane (odziomek, część środkowa strzały, korona) i innych czynników. Dlatego też w niniejszym opracowaniu przyjęto znaną klasyfikację gęstości drewna powietrznie suchego w przedziałach wg F. Krzysika, zmodyfikowaną i uzupełnioną o informacje własne autora strony.

Gęstość [kg/m3]Gatunki
Drewno bardzo ciężkie>800śliwa, grab, głóg
Drewno ciężkie710-800
robinia, jarząb, buk, jesion, dąb, jabłoń, grusza, orzech, wiąz
Drewno umiarkowanie ciężkie610-700klon, brzoza, czereśnia, czeremcha
Drewno umiarkowanie lekkie
510-600wiśnia, olcha, kasztan
Drewno lekkie410-500lipa, topola, osika, sosna, świerk, jodła
Drewno bardzo lekkie<400wierzba, olsza szara

Z zestawienia gęstości wynika, że różnica między najlżejszymi a najcięższymi gatunkami wynosi 100%, i dlatego jednostka objętości graba będzie miała 2 razy więcej „drewna w drewnie” w porównaniu do wierzby i topoli. Jest to cenna wskazówka przy ew. zakupie drewna z najniższej półki. Teoretycznie 1 metr wierzby powinien być połowę tańszy od buka czy grabu.

Zestawienie gatunków jest czysto teoretyczne dla drewna powietrznie suchego. W rzeczywistości może być tak, że dobrze wysezonowany opał wierzbowy czy topolowy będzie miał o wiele większą wartość opałową od wilgotnego buka. Dodatkowo oprócz gęstości drewna są jeszcze inne cechy fizykochemiczne wpływające na przydatność drewna do kominka.

Ranking przydatności kominkowej.

W oparciu o własne obserwacje oraz subiektywną opinię, autor tekstu stworzył ranking przydatności kominkowej drewna. Gatunki podzielone zostały na 3 kategorie: bardzo dobre, dobre i dopuszczalne. Gatunki zostały umieszczone w kolejności wg największej wartości.

KategoriaGatunki
Gatunki bardzo dobregrab, buk, jesion, głóg, jarząb, orzech, śliwa, jabłoń, grusza, robinia, czeremcha
Gatunki dobrebrzoza, klon, wiąz, czereśnia, dąb, leszczyna, bez czarny, wiśnia, olcha
Gatunki dopuszczalneosika, lipa, kasztan, wierzba, olsza szara

Ranking może być pewnym zaskoczeniem odnośnie niektórych ciężkich i twardych gatunków, które zostały zepchnięte na dalsze pozycje. Należy do nich dąb, który posiada dużą gęstość i twardość i w obiegowej opinii jest pożądanym drewnem opałowym. Niestety wcześniej już wymienione cechy  poważnie go dyskwalifikują: bardzo długi okres przesychania, bardzo duży udział kory, trudność w rąbaniu i duża zawartość niepożądanych substancji jak kwasy i garbniki. Podobnie rzecz się ma z robinią (akacją), gatunkiem bardzo twardym i kalorycznym, jednak posiadającym bodaj największy udział kory ze wszystkich  porównywanych gatunków gatunków. W skrajnym przypadku nabywca opału akacjowego może mieć w ogólnej masie nawet 30% kory o niskiej wartości opałowej.

Z drugiej strony może też dziwić wysoka pozycja gatunków owocowych. Jest to podyktowane niesamowitą gęstością drewna drzew owocowych, oraz innymi cechami. Gatunki owocowe posiadają stosunkowo cienką korę oraz wydzielają w czasie spalania specyficzny przyjemny owocowy zapach. W niektórych krajach zachodnich opał z drzew owocowych nosi nazwę drewna aromatycznego. Często się zdarza, że ktoś w ogrodzie wycina starą śliwę albo jabłoń i oddaje gratis sąsiadowi drewno, uznając że nie posiada większej wartości. Do wartościowych gatunków owocowych zaliczamy: śliwę, jabłoń, gruszę, czereśnię. Wiśnia trochę odstaje od poprzednich. Również niezwykle wartościowe gatunki owocowe  ale leśne to głóg, jarząb oraz czeremcha.

W zakładce Gatunki znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat zalet i wad poszczególnych gatunków drewna.

Comments are closed.