Pomiar

Pomiar objętości drewna jest czynnością abstrakcyjną dla niejednego użytkownika kominka. Niewiedza kupującego w tym zakresie daje niezłe pole manewrowania sprzedawcom, którzy potrafią czasem  całkiem nieźle  żonglować metrami sześciennymi i przestrzennymi.

Metr przestrzenny.

Zasady pomiaru objętości drewna opałowego są następujące. Należy zmierzyć u podstawy długość (a) i szerokość (b) stosu drewna oraz jego wysokość (c). Otrzymane 3 wyniki pomiaru należy przemnożyć wg wzoru a*b*c. Otrzymany wynik to metry przestrzenne (mp),  czyli ilość drewna wraz z przestrzeniami powietrza pomiędzy wałkami, klockami lub szczapami. Najlepiej jest wykonać pomiar, gdy drewno ułożone jest w regularny prostopadłościan lub znajduje się na skrzyniach, paletach lub na pojeździe.

Metr sześcienny.

Metr sześcienny (kubik) jest jednostką miąższości drewna, ale potocznie mówi się o masie drewna wyrażonej w m3 (metrach sześciennych). Metry sześcienne jest to ilość czystego drewna, bez przestrzeni powietrznych pomiędzy kawałkami drewna. Pomiar metrów sześciennych uzyskuje się analogicznie jak  przy metrach przestrzennych, następnie wynik (mp) mnożymy przez współczynnik redukujący, np. dla drewna krótkiego w wałkach o długości 1,0 m wynosi on 0,65. Przykładowo 1 metr przestrzenny drewna opałowego w wałkach równy jest 0,65 metra sześciennego (m3).

Pomiar.

Ze względu na różne przeliczniki dla metrów sześciennych, najwygodniej jest operować w praktyce metrami przestrzennymi. Przy zakupie drewna opałowego z dowozem do klienta, drewno powinno zostać obmierzone, najlepiej przed rozładunkiem. Najprostsza sytuacja to pomiar na przyczepie, skrzyniach, paletach w sytuacji gdy drewno jest ułożone na jednakową wysokość a przestrzeń ładunkowa zbliżona jest do prostopadłościanu. Często jednak się zdarza, że drewno przyjeżdża na przyczepie np. ciągnikowej i góra ładunku przypomina stożek. Dwa pierwsze wymiary (długość i szerokość przyczepy) są łatwe do zmierzenia, jednak wysokość już nie za bardzo. W tej sytuacji wysokość powinna zostać uśredniona i ustalona komisyjnie przez sprzedającego i kupującego.

Metry przestrzenne zawierają zmienną ilość czystego drewna i jest to zależne od gatunku drewna, stopnia rozdrobnienia, formy ułożenia itd. W terminologii fachowej istnieją jeszcze jednostki pochodne: mpn – metr przestrzenny nasypowy oraz mpu – metr przestrzenny układany. Zawartość drewna w metrze układanym jest zdecydowanie większa niż nasypowym. Jest to bardzo logiczne, jeżeli starannie i ciasno ułożymy drewno na przyczepie to będzie tam jego więcej niż w sytuacji gdy zostanie tam bezładnie wrzucone. A więc zawsze warto na to zwrócić uwagę, gdyż drewno ułożone oznacza zawsze większą ilość drewna. Jeżeli drewno nie jest ułożone to pozostaje nam się jeszcze targować o cenę.

Comments are closed.