jarząb

W Polsce występują 3 gatunki jarzębów: jarząb pospolity, brzęk (brekinia) oraz szwedzki; popularna nazwa jarzębu to jarzębina. Jak sama nazwa wskazuje najpospolitszym gatunkiem jest pierwszy z wymienionych. Pozostałe gatunki są bardzo rzadkie i podlegają ochronie gatunkowej.

image

Drewno jarzębiny na przekroju poprzecznym.

.

.

Jarząb pospolity jest niewysokim drzewem dorastającym do 15 m wysokości lub krzewem. W lasach dosyć powszechny jako krzew podszytowy, często też występuje w zadrzewieniach śródpolnych oraz zaroślach. Jarzęby ze względu na dekoracyjne owoce oraz liście bardzo chętnie są sadzone w strefie zieleni w miastach i przy drogach.

Drewno jarzębu posiada słabo zaznaczoną twardziel o barwie jasnobrunatnej oraz biel białoróżowawą.

image

Kora jarzębiny.

Kora jarzębu jest stosunkowo cienka, w młodym wieku gładka i lekko błyszcząca, w starszym wieku spękana.

Drewno jarzębu jest dosyć twarde i ciężkie; gęstość drewna jarzębiny jest porównywalna do drewna bukowego, aczkolwiek źródła podają niekiedy rozbieżne informacje.

Wbrew pozorom drewno jarzębu może być cenionym materiałem i znajduje zastosowanie m.in. w wyrobie oklein, mebli, parkietów, drewna toczonego i do rzeźbienia.

 Jarząb jest bardzo dobrym drewnem kominkowym, jednak ze względu na nieduże ilości spotykane w obrocie jest gatunkiem okazjonalnym i trafia się raczej jako domieszka w innym gatunku drewna.

Comments are closed.